Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Мирона Кириленка. 3 листопада 1926 р.

Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Мирона Кириленка. 3 листопада 1926 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1200. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту