Лист Народного комісаріату юстиції Української СРР до Народного комісаріату освіти Української СРР з висновками по проєкту постанови «Про увічнення пам’яті Г. Сковороди». 11 липня 1922 р.

Лист Народного комісаріату юстиції Української СРР до Народного комісаріату освіти Української СРР з висновками по проєкту постанови «Про увічнення пам'яті Г. Сковороди». 11 липня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 720. Арк. 139

Leave a Comment

Перейти до вмісту