З матеріалів редакції журналу «Український перець». 1944-1945 рр.

З матеріалів редакції журналу «Український перець». 1944-1945 рр.

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 194. Арк. 1.

Leave a Comment

Перейти до вмісту