Список членів Українського генерального військового комітету, обраних на першому з’їзді. Квітень 1917 р.

Список членів Українського генерального військового комітету, обраних на першому з’їзді. Квітень 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 3884. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту