Про надання А. Лівицькому остаточних директив з метою підписання політичного договору з Річчю Посполитою Польською. З журналу засідання Директорії УНР за участі членів Кабінету Народних Міністрів УНР. 15 листопада 1919 р.

Про надання А. Лівицькому остаточних директив з метою підписання політичного договору з Річчю Посполитою Польською. З журналу засідання Директорії УНР за участі членів Кабінету Народних Міністрів УНР. 15 листопада 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3933. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 14

Leave a Comment

Перейти до вмісту