Фотокартки в.о. Головного священика Армії УНР і учасника Першого Зимового походу Армії УНР П. Пащевського, якому 15 січня 1920 р. виповнилося 46 років.

Фотокартки в.о. Головного священика Армії УНР і учасника Першого Зимового походу Армії УНР П. Пащевського, якому 15 січня 1920 р. виповнилося 46 років.

ЦДАВО України. Ф. 4018. Оп. 1. Спр. 83. Арк. 139; Спр. 88. Арк. 19

Leave a Comment

Перейти до вмісту