Постанова Кабінету Міністрів України № 144 “Про затвердження Положення про зону особливого режиму в районі державного кордону України з Республікою Молдова”. 20 березня 1992 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 144 "Про затвердження Положення про зону особливого режиму в районі державного кордону України з Республікою Молдова". 20 березня 1992 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 2619, арк. 47

Leave a Comment