Телеграма про від’їзд Міністра фінансів М. Кривецького на Фінансову нараду в Станіславові з доктором Л. Цегельським, послом В. Липинським та закордонними фінансистами про нотування української гривні на закордонних ринках. 18 березня 1919 р.

Телеграма про від’їзд Міністра фінансів М. Кривецького на Фінансову нараду в Станіславові з доктором Л. Цегельським, послом В. Липинським та закордонними фінансистами про нотування української гривні на закордонних ринках. 18 березня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 23

Leave a Comment

Перейти до вмісту