Світлина Андрія Кістя – сотника Армії УНР. З квитка студента Варшавського університету. Не пізніше червня 1922 р.

Світлина Андрія Кістя - сотника Армії УНР. З квитка студента Варшавського університету. Не пізніше червня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1193. Арк. 8зв.-9

Leave a Comment

Перейти до вмісту