Обов’язкова постанова Генерального Секретаріату УЦР про введення в обіг білетів, зобов’язань та купонів замість грошових знаків в Україні. 4 грудня 1917 р.

Обов’язкова постанова Генерального Секретаріату УЦР про введення в обіг білетів, зобов’язань та купонів замість грошових знаків в Україні. 4 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 69зв.

Leave a Comment