Проєкт Організації розвідки на терені України та план розташування розвідувальних органів по районах. Не пізніше 14 липня 1921 р.

Проєкт Організації розвідки на терені України та план розташування розвідувальних органів по районах. Не пізніше 14 липня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 2297. Оп. 1. Спр. 17б. Арк. 13зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту