Список творів друку, представлених для перегляду в «Прес-бюро» при Канцелярії Ясновельможного Пана Гетьмана. 4 травня 1918 р.

Список творів друку, представлених для перегляду в «Прес-бюро» при Канцелярії Ясновельможного Пана Гетьмана. 4 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 9. Титульний аркуш.

Leave a Comment

Перейти до вмісту