Обіжник Начальника Штабу 1-ї Запорізької стрілецької дивізії командирам частин дивізії про порядок святкування 6 грудня 1922 р. 3-ї річниці Зимового походу Дієвої армії УНР. 5 грудня 1922 р.

Обіжник Начальника Штабу 1-ї Запорізької стрілецької дивізії командирам частин дивізії про порядок святкування 6 грудня 1922 р. 3-ї річниці Зимового походу Дієвої армії УНР. 5 грудня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 136. Арк. 68

Leave a Comment

Перейти до вмісту