Про поїздку Івана Огієнка до Ченстохіва і надання допомоги тощо. З протоколу засідання Комітету з розподілу грошей, зібраних професором Огієнком на потреби дітей емігрантів. 26 червня 1922 р.

Про поїздку Івана Огієнка до Ченстохіва і надання допомоги тощо. З протоколу засідання Комітету з розподілу грошей, зібраних професором Огієнком на потреби дітей емігрантів. 26 червня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3324. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 33зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту