Заклик Українського комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні до українських емігрантів про пожертву одноденного заробітку на допомогу в День добровільного національного посту. Не пізніше 6 липня 1922 р.

Заклик Українського комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні до українських емігрантів про пожертву одноденного заробітку на допомогу в День добровільного національного посту. Не пізніше 6 липня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 208. Арк. 56

Leave a Comment

Перейти до вмісту