Звернення Українських інвалідів до братів українців з нагоди 5-х роковин проголошення самостійності УНР. 18 січня 1923 р.

Звернення Українських інвалідів до братів українців з нагоди 5-х роковин проголошення самостійності УНР. 18 січня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 237. Арк. 2зв.

Leave a Comment