Постанова Президії Верховної Ради Української РСР «Про Заяву Президії Верховної Ради Української РСР». 20 серпня 1991 р.

Постанова Президії Верховної Ради Української РСР «Про Заяву Президії Верховної Ради Української РСР». 20 серпня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4703. Арк. 19

Leave a Comment

Перейти до вмісту