Вхідна шифртелеграма Штабу Київського військового округу про складну обстановку у зоні радіоактивного зараження. 2 травня 1986 р.

Вхідна шифртелеграма Штабу Київського військового округу про складну обстановку у зоні радіоактивного зараження. 2 травня 1986 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12 сс. Спр. 4879. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту