7-1-22-3533-003.jpg

Довідка начальника Управління водопровідно-каналізаційного господарства та екології про стан водопостачання населення України. 30 листопада 1994 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3533. Арк. 3-5.

Leave a Comment

Перейти до вмісту