7-1-22-3552-001.jpg

Закон України «Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі». 29 жовтня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3552. Арк. 1, 1зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту