7-1-22-3559-130.jpg

Лист директора Міжвідомчого екологічного центру до Кабінету Міністрів України, щодо роботи Міжвідомчого екологічного центру, яка відповідає головній меті його створення — підвищення екологічної безпеки та зменшення негативного техногенного впливу на довкілля шляхом ефективного використання наукового, виробничого потенціалу організацій і підприємств незалежно від їх відомчого підпорядкування. 5 березня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3559. Арк. 129 - 132.

Leave a Comment

Перейти до вмісту