Наказ Директорії УНР про звільнення М. Шадлуна з посади Міністра шляхів УНР, І. Лизанівського – Керуючого Управлінням преси та інформації, Т. Черкаського – Міністра народного господарства. 28 серпня 1919 р.

Наказ Директорії УНР про звільнення М. Шадлуна з посади Міністра шляхів УНР, І. Лизанівського - Керуючого Управлінням преси та інформації, Т. Черкаського - Міністра народного господарства. 28 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 26. Арк. 60

Leave a Comment

Перейти до вмісту