Про видачу авансу службовцям установ, що реевакуються. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 3 листопада 1920 р.

Про видачу авансу службовцям установ, що реевакуються. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 3 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 9. Арк. 58

Leave a Comment

Перейти до вмісту