7-1075-3-3-4

7-1075-3-3-4

Лист Військового міністра УНР Державному секретареві УНР щодо внесення на розгляд Ради Народних Міністрів УНР питання про затвердження Статуту Ордену “Залізний Хрест” у новій редакції. 16 травня 1921 р.
ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 3. Спр. 3. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту