Наказ по Військовому генеральному секретарству УНР ч. 60 щодо особового складу. 10 грудня 1917 р.

Наказ по Військовому генеральному секретарству УНР ч. 60 щодо особового складу. 10 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 1 а. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту