Про відвагу старшин і козаків І-го Генерал-квартирмейстерства під час бою з більшовиками під Чорним Островом. З доповіді сотника І-го Генерал-квартирмейстерства В. Чабанівського. Не раніше 6 липня 1920 р.

Про відвагу старшин і козаків І-го Генерал-квартирмейстерства під час бою з більшовиками під Чорним Островом. З доповіді сотника І-го Генерал-квартирмейстерства В. Чабанівського. Не раніше 6 липня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 39

Leave a Comment

Перейти до вмісту