Розпорядження Диктатора ЗОУНР Є. Петрушевича Начальній команді Галицької армії про затвердження наказу від 14 червня 1919 р. щодо “відріжнення команд і родів оружжя”. 21 червня 1919 р.

Розпорядження Диктатора ЗОУНР Є. Петрушевича Начальній команді Галицької армії про затвердження наказу від 14 червня 1919 р. щодо “відріжнення команд і родів оружжя”. 21 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 54. Арк. 191

Leave a Comment

Перейти до вмісту