Наказ 6-ій стрілецькій дивізії щодо організації збору відомостей про ворога. Липень 1920 р.

Наказ 6-ій стрілецькій дивізії щодо організації збору відомостей про ворога. Липень 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2373. Оп. 1. Спр. 64. Арк. 75

Leave a Comment

Перейти до вмісту