Лист Начальника Управління державними архівами НКВС УРСР до Головного архівного управління НКВС СРСР про повернення документів, вивезених під час окупації, та виявлення в Чехословаччині так званого Українського архіву. 22 серпня 1945 р.

Лист Начальника Управління державними архівами НКВС УРСР до Головного архівного управління НКВС СРСР про повернення документів, вивезених під час окупації, та виявлення в Чехословаччині так званого Українського архіву. 22 серпня 1945 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 97, арк. 28

Leave a Comment