Лист Гетьмана усієї України П. Скоропадського до Військового міністра Української Держави О. Рогози про організацію козацтва в Україні. 30 травня 1918 р.

Лист Гетьмана усієї України П. Скоропадського до Військового міністра Української Держави О. Рогози про організацію козацтва в Україні. 30 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1074. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 84зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту