Протокол засідання комісії з розмежування справ між Міністерством народної освіти, Головним управлінням справами мистецтв та національної культури і Академією наук (на якому був присутній В. Вернадський). 27 липня 1918 р.

Протокол засідання комісії з розмежування справ між Міністерством народної освіти, Головним управлінням справами мистецтв та національної культури і Академією наук (на якому був присутній В. Вернадський). 27 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 3. Спр. 9. Арк. 9 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту