Записка А. Лівицького про видачу посвідчення для М. Болбочан про смерть її чоловіка П. Болбочана 28 червня 1919 р. та посвідчення Міністерства юстиції УНР. 1921 р.

Записка А. Лівицького про видачу посвідчення для М. Болбочан про смерть її чоловіка П. Болбочана 28 червня 1919 р. та посвідчення Міністерства юстиції УНР. 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 2208. Оп. 2. Спр. 193. Арк. 2зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту