Про видання відозви від імені Ради Народних Міністрів УНР щодо переїзду уряду – з журналу засідання РНМ УНР . 29 січня 1918 р.

Про видання відозви від імені Ради Народних Міністрів УНР щодо переїзду уряду - з журналу засідання РНМ УНР . 29 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3690. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 8

Leave a Comment