Наказ Головної команди військ УНР та повстанців про мобілізацію. 27 вересня 1919 р.

Наказ Головної команди військ УНР та повстанців про мобілізацію. 27 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 4592. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту