Лист гр. Лазаревої Ю. А. до Голови Верховної Ради України про допомогу в отриманні компенсаційних виплат. 17 лютого 2000 р.

Лист гр. Лазаревої Ю. А. до Голови Верховної Ради України про допомогу в отриманні компенсаційних виплат. 17 лютого 2000 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 32. Арк. 115 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту