7-5250-1-38-018

7-5250-1-38-018

Витяг з протоколу № 11 засідання правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” про оплату проїзних документів групи колишніх жертв нацизму до м. Мюнхен, ФРН. 14 серпня 2000 р.
ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 38. Арк. 18

Leave a Comment

Перейти до вмісту