Декларація Української Центральної Ради до Тимчасового уряду про визнання автономії України. 1917 р.

Декларація Української Центральної Ради до Тимчасового уряду про визнання автономії України. 1917 р.

ЦДАВО України, ф.1115, оп.1, спр.2, арк. 60

Leave a Comment