Постанова Ради Народних Комісарів УСРР «Про заходи до підсилення хлібозаготівель». 20 листопада 1932 р.

Постанова Ради Народних Комісарів УСРР «Про заходи до підсилення хлібозаготівель». 20 листопада 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 8. Спр. 280. Арк. 137. Завірена копія. Машинопис. Українською мовою.

Leave a Comment

Перейти до вмісту