Посвідчення на ім’я А. Дворенка-Дворкіна, видане Комендантом міста Києва для відрядження до м. Вінниці у розпорядження Міністра військових справ УНР. 15 травня 1920 р.

Посвідчення на ім’я А. Дворенка-Дворкіна, видане Комендантом міста Києва для відрядження до м. Вінниці у розпорядження Міністра військових справ УНР. 15 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 83. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту