Лист Харківської духовної консисторії Відділу в справах друку при Харківському губернському старості про заборону у дні посту проведення народних гулянь, театральних вистав, концертів та маскарадів. 10 вересня 1918 р.

Лист Харківської духовної консисторії Відділу в справах друку при Харківському губернському старості про заборону у дні посту проведення народних гулянь, театральних вистав, концертів та маскарадів. 10 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1325. Оп. 1. Спр. 382. Арк. 10

Leave a Comment