70-14-2-1828-65

70-14-2-1828-65

Будівництво головного комплексу споруд центральних державних архівів УРСР, 29 липня 1968 р.
ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 2. Спр. 2063. Арк. 126, 129.

Leave a Comment

Перейти до вмісту