Про прийняття Декларації про державний суверенітет України. З протоколу засідання Верховної Ради Української РСР. 16 липня 1990 р.

Про прийняття Декларації про державний суверенітет України. З протоколу засідання Верховної Ради Української РСР. 16 липня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4494. Арк. 119

Leave a Comment

Перейти до вмісту