Проєкт постанови Ради народних комісарів Української СРР «Про увічнення пам’яті Г. Сковороди». 13 липня 1922 р.

Проєкт постанови Ради народних комісарів Української СРР «Про увічнення пам'яті Г. Сковороди». 13 липня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 720. Арк. 140

Leave a Comment

Перейти до вмісту