Схема [повстанських] районів. Додаток до наказу Головної команди Війська УНР від 27 вересня 1920 р.

Схема [повстанських] районів. Додаток до наказу Головної команди Війська УНР від 27 вересня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 425. Арк. 63

Leave a Comment

Перейти до вмісту