Указ Президента України № 209/2002 “Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка”. 5 березня 2002 р.

Указ Президента України № 209/2002 “Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка”. 5 березня 2002 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 2. Спр. 4508. Арк. 73

Leave a Comment

Перейти до вмісту