Касове посвідчення податкової управи м. Золочіва. 2 квітня 1919 р.

Касове посвідчення податкової управи м. Золочіва. 2 квітня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 358. Арк. 32

Leave a Comment