Постанова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка “Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 2004 року”. 17 лютого 2004 р.

Постанова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка “Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 2004 року”. 17 лютого 2004 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 2. Спр. 5954. Арк. 112

Leave a Comment

Перейти до вмісту