З бюлетеня Пресової служби Карпатської України про склад населення м. Хусту, підготовку до виборів, проведення ювілейного вечора О. Олеся. 30 грудня 1938 р.

З бюлетеня Пресової служби Карпатської України про склад населення м. Хусту, підготовку до виборів, проведення ювілейного вечора О. Олеся. 30 грудня 1938 р.

ЦДАВО України. Ф. 3575, оп. 1, спр. 19, арк. 12

Leave a Comment