Доповідь начальника Фінансового-господарського відділу Керуючому справами Директорії УНР про виділення коштів на утримання колишнього гетьманського оркестру. 2 лютого 1919 р.

Доповідь начальника Фінансового-господарського відділу Керуючому справами Директорії УНР про виділення коштів на утримання колишнього гетьманського оркестру. 2 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 29

Leave a Comment

Перейти до вмісту