Витяг з протоколу № 57 засідання Колегії Народного комісаріату освіти Української СРР щодо затвердження постанови Наукового комітету Головпрофосу про святкування 200-ї річниці філософа Г. Сковороди. 1 вересня 1922 р.

Витяг з протоколу № 57 засідання Колегії Народного комісаріату освіти Української СРР щодо затвердження постанови Наукового комітету Головпрофосу про святкування 200-ї річниці філософа Г. Сковороди. 1 вересня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1165. Арк. 23

Leave a Comment

Перейти до вмісту